Úvod
Obce
Kľúče
 

1. MERKUR s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35780347

Deň zápisu: 25.1.2000

Miletičova 35
Bratislava
82109

Vložka 20979/B, oddiel Sro

 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Vedenie účtovníctva
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
 • Fotografické služby
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
 • Automatizované spracovanie dát
 • Prenájom motorových vozidiel
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie práce
 • Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
 • Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a demolačné práce
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
 • Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
 • Registrácia Internetových domén ich správa a prevádzkovanie
 • Reklamná činnosť
 • Inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve
 • Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
 • Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
 • činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov
 • Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Reklamné a marketingové služby
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zariaďovanie interiérov nábytkom
 • Počítačová grafika
 • Sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
 • činnosť colného deklaranta
 • Organizovanie a usporadúvanie kúltúrnych, spoločenských, športových podujatí
 • Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti
 • Inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve
 • Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová činnosť- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Inzertná činnosť
 • Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prekladateľská a tlmočnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákladná cestná doprava s vozidlami do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
 • Zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
 • Aranžérske práce
 • Leasing tovaru v rozsahu voľnej živnosti
 • Propagačná, reklamná činnosť a marketing v rozsahu voľnej živnosti
 • Poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie a inzercie v rozsahu voľnej živnosti
 • Prevádzkovanie parkovísk (prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)
 • činnosť organizačného a ekonomického poradcu
 • Organizovanie veľtrhov a výstav
 • Finančný leasing - leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných poradcov
 • Organizovanie seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová spoločnosť v rozsahu voľných živností
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Inštalácia a údržba software
 • Obstarávanie služieb spjených so správou nehnuteľností a majetku, správa budov
 • Administratívne práce, kopírovacie služby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodných zákaziek
 • Prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov v stavebníctve
 • Organizovanie koncertov, divadelných predstavení a kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s rozličným tovarom
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, propagácie a reklamy
 • Skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného colného skladu
 • Automatizované spracovanie údajov a ich prenos
 • Obstarávanie služieb spojených so správou budov
 • Prípravné práce pre stavbu ­ zemné, búracie a vŕtacie práce
 • Automatické spracovanie údajov
 • Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, obstarávateľské služby
 • Analýza informačných, riadiacich a databázových systémov, systémová podpora a poradenstvo
 • Organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
 • Sadové a terénne úpravy


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


sprostredkovanie, ekonóm, účtovníctvo, doprava, prieskum, fotenie, veľkoobchod, faktoring, dlh, reklama, vydavateľstvo, prenájom, obstarávanie, automatizácia, softvér, čistenie, tvorba, stavba, sklad, parkovanie, internet, inžiniering, www, grafika, clo, kultúra, lízing, preklad, výkop, aranžovanie, parkovisko, výstavy, služby, poradenstvo, náklad, trh, obchod, fotografia, maloobchod, forfaiting, propagácia, nehnuteľnosti, dáta, auto, predaj, upratovanie, autor, demolácia, doména, stavebníctvo, čítanie, stránka, ekonomika, marketing, deklarant, podujatia, výstava, leasing, tlmočenie, preprava, správca, búranie, aranžér, garáž, software, údaje, analýza, vymáhanie, inzercia, reality, počítače, vozidlo, výkopy, registrácia, šport, financie, prekladateľ, veľtrh, automatika, údržba, požičovňa, zemné, čitáreň, peniaze, tlmočník, budovy, organizovanie, správa, kopanie, majetok